Kenmerken van hoogbegaafdheid

Herkent u zich in onderstaande signalen ?

 • Moeite met autoriteit
 • “solo” functioneert u het beste
 • Zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Hekel aan groepen
 • Zeer trouw en loyaal
 • Stelt hoge eisen, vooral aan uzelf
 • Snel geprikkeld
 • Snel geïrriteerd en ongeduldig
 • Hekel aan herhalingen
 • Veel innerlijke onrust
 • De “wereld” zeer intens ervaren
 • Snel zien van oplossingen voor problemen
 • Je grapjes worden door anderen vaak niet gesnapt
 • Chronisch uitstellen van taken
 • Last met voortzetten en afmaken van projecten/taken
 • Veel versnipperde projecten/taken
 • Overgevoelig voor zintuiglijke waarnemingen
 • Neiging tot verslaving
 • Erg intuïtief
 • Laag zelfbeeld, wat de omgeving niet ziet
 • Vaak het gevoel onder uw niveau te presteren
 • Vaste volgorde om dingen te doen

Deze kunnen duiden op hoogbegaafdheid. De lijst is niet volledig en niet alle signalen hoeven voor u op te gaan.

Deze signalen zijn in kenmerken te verdelen;

1) rationele kenmerken:

 • Hoog IQ ( >130) *
  • *Een IQ van 125 -130 kan ook duiden op HB, mits de andere HB-kenmerken voldoen.
 • Creatief denkvermogen
 • Sterke motivatie

2) “Zijns”luik kenmerken:

 • Kritische houding
 • Perfectionisme
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Gevoeligheid  ( “over-excitibility”)
  • Er zijn 5 verschillende “Over-excitibilities” . Deze over-gevoeligheden, zorgen juist voor een gedrevenheid, betrokkenheid, intens genieten.  En ook voor bewegingsonrust, heftige uitingen van emoties, overgevoeligheid voor zintuigelijke prikkels, angsten (door verbeeldingskracht) en gevoelens van eenzaamheid.
   1. Beeldende gevoeligheid
   2. Psychomotorische gevoeligheid
   3. Intellectuele gevoeligheid
   4. Zintuigelijke gevoeligheid
   5. Emotionele gevoeiligheid

Lees meer….

 1. Beeldende gevoeligheid

Talenten:

 • beeldend taalgebruik
 • gedetailleerde visualisaties
 • creatief denkproces
 • fantasierijk zijn
 • oplossing voor een probleem “zien”
 • inzichtelijk kunnen denken

 

Valkuilen:

 • Snel wegdromen
 • leven in een fantasiewereld naast de echte wereld
 • moeilijk volgbaar voor anderen
 • Niet makkelijk stap voor stap kunnen denken
 • Teveel tegelijk willen zeggen, omdat woorden minder zeggen dan plaatjes
 • te creatief nadenken over een opdracht

 

2) Psychomotore gevoeligheid

Talenten:

 • Zeer energiek
 • Pakken veel projecten op
 • Gedreven
 • Enthousiast
 • Geniet van fysieke activiteiten

Valkuilen

 • Tics en nerveuze gewoontes
 • Impulsiviteit
 • Vatbaar voor fysieke onrust
 • Wiebelig zijn

3) Intellectuele gevoeligheid

Talenten:

 • Stellen van oneindig veel vragen
 • Analyseren
 • Filosoferen
 • Conceptueel, creatief, en kritisch denken
 • Komt tot vernieuwende ideeën

 

Valkuilen:

 • Moeite met ontwikkelingsgelijken vinden die interesses delen
 • Vol hoofd door alle vragen
 • Afwijzende reacties van anderen, vanwege teveel vragen stellen en te snel antwoorden
 • Simpele dingen onthouden en automatiseren is lastig
 • Bazig kunnen overkomen, omdat je zelf regels sterk in je hoofd hebt

 

 

4) Zintuiglijke gevoeligheid

Talenten:

 • Sterke beleving / kunnen genieten van waarnemingen zoals
  • Zien van dingen (kunst, natuur, etc.)
  • Horen van muziek / lezen van literatuur
  • Proeven van verschillende smaken
  • Ruiken van eten, natuur
  • Intens voelen

Valkuilen:

 • Geluiden komen te hard binnen
 • Labels/naden in kleding onprettig aanvoelen
 • Structuur voedingsmiddel voelt onprettig, waardoor voedselaversie
 • Geur/smaak te overheersend, waardoor onpasselijk voelen
 • Overprikkeld raken door alle informatie, die op een dag binnenkomt
 • Meer last hebben van prikkels dan anderen doorhebben

 

5) Emotionele gevoeligheid

Talenten:

 • Intens ervaren van emoties
 • Sterk hechten aan personen, dieren of plaatsen
 • Anderen goed aanvoelen en meevoelen
 • Situaties snel correct kunnen inschatten
 • Sterk empatisch vermogen
 • Correct kunnen inschatten van emotionele verhoudingen tussen anderen
 • Intens genieten van nieuwe ervaringen

Valkuilen:

 • Last krijgen van de stemming of pijn van een ander persoon. Deze stemming of pijn kan worden overgenomen, wat kan resulteren in hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen
 • Emotionele reacties kunnen op anderen extreem overkomen, waardoor er niet altijd begrip voor is.
 • Gevoelig zijn voor bevestiging of afwijzing van anderen
 • Emotioneel instabiel zijn