Voor ouders en kinderen, studenten en ouders die begeleiding kunnen gebruiken op het gebied van Leren leren, Studiebegeleiding, Mindset, (perfectionisme, falen, fixed mindset), Sociaal-emotioneel welbevinden, Talentontwikkeling, Levenshouding en Psycho-educatie.

Wilt u meer informatie ? Neem contact op tel: 0622-4888214  of mail: nicolle@smeets-coaching.nl