Hoogbegaafdheid en coaching

Veel hoogbegaafden hebben het gevoel, dat ze minimaal ‘anders’ dan anderen zijn. Vanuit hun onderzoekende aard stuiten ze vaak op een stoornis in de DSM (bijv. ASS, ADHD, ADD). Deze lijkt van toepassing, zeker als je vastgelopen bent. De overlap in gedrag tussen mensen met HB en mensen met een stoornis is behoorlijk groot. Wanneer echter verder wordt gekeken, dan worden de verschillen duidelijk.

Nu is hoogbegaafd zijn, letterlijk gezien, een afwijking. Immers slechts 2% van de bevolking behoort ertoe. Maar niet iedere afwijking is een stoornis!

Perfectionisme, een kritische levenshouding, (over)gevoeligheid en een (te) sterk rechtvaardigheidsgevoel zijn de zogenaamde ‘zijns’-kenmerken van hoogbegaafdheid. Worden deze kenmerken verkeerd geïnterpreteerd, dan kan een stoornis worden gediagnostiseerd.

Hoogbegaafd is ook een andere manier van denken, redeneren, sociaal interacteren, signalen uit de omgeving oppikken en emoties ervaren. Waarbij de laatste twee vaak veel extra stress opleveren, omdat de hoogbegaafde een diepgaande verwerking heeft.

Opmerkingen zoals

  • “Jij reageert vaak ’te’ intens, emotioneel, overactief, snel.”
  • “Tjonge, het is bij jou ook nooit goed! Je bent een enorme perfectionist.”
  • “Waar maak je je druk over?”
  • “Waarom doe je dit niet? Jij kunt alles altijd zo makkelijk!”

De laatste zin gaat over de befaamde faalangst, waar mensen met een sneldenkend brein tegenaan kunnen lopen.  Juist omdat sommige dingen vanzelf gaan, zonder dat ze aangeleerd hoeven te worden, wordt het oncomfortabel wanneer er zich een situatie voordoet, waar wel geleerd moet worden. Want dan bestaat er ook een kans dat het ‘mislukt’ en dat past niet in het beeld van iemand, die altijd alles makkelijk kan. Met als gevolg vermijden van ‘onaangename’ leerervaringen.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek