” Doe eens normaal ” ” Je anders voelen ” ” Niet begrepen worden ” ” Perfectionist, overgevoelig ” ” Waar maak je je druk over? ” Herkenbaar ? Veel Hoogbegaafden hebben bovenstaande uitspraken zo vaak gehoord, dat ze de conclusie getrokken hebben, dat ze “gek” zijn.   Ze gaan vaak op onderzoek uit en lezen dan een stoornis in de DSM.  Deze lijkt van toepassing, zeker als je vastgelopen bent. Nu is hoogbegaafd zijn, letterlijk gezien, een afwijking. Immers slechts 2% van de bevolking behoort ertoe. Maar niet iedere afwijking is een stoornis! Perfectionisme, een kritische levenshouding, ( over)-gevoeligheid, en een (te) sterk rechtvaardigheidsgevoel, zijn allemaal kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen.  En verkeerd geïnterpreteerd, wordt soms een stoornis gediagnostiseerd. Hoogbegaafd is ook een andere manier van denken, redeneren, sociaal interacteren, signalen uit de omgeving oppikken en emoties ervaren. Waarbij de laatste twee vaak veel extra stress opleveren, omdat de hoogbegaafde een diepgaande verwerking heeft. Geïnteresseerd wat een gesprek met Nicolle Smeets u kan brengen ? Mail naar : nicolle@smeets-coaching.nl Of bel : 0622-488214